Wsparcie finansowe dla StBS (1% podatku)
06.03.2009.

 1% podatku

     Obecne przemiany społeczno-gospodarcze powodują wiele zmian, z którymi nie każdy człowiek może sobie poradzić. Ludzie są coraz bardziej wrażliwi i mniej odporni na stres. W związku z tym coraz częściej towarzyszą im problemy natury psychicznej - począwszy od łagodniejszych objawów depresyjnych, a skończywszy na psychozach. Osoby przeżywające kryzys psychiczny, leczące się psychiatrycznie bądź będące bezpośrednio po hospitalizacji mają trudności w readaptacji do środowiska, w którym wcześniej żyły. Często pozostają w osamotnieniu, pełne rezerwy do otoczenia i niepewności, że choroba mogła na zawsze wykluczyć ich z pełnienia akceptowanych powszechnie ról społecznych. W związku z powyższym konieczne są instytucje, organizacje, osoby, które przychodzą w sukurs chorym, zaburzonym psychicznie niepełnosprawnym członkom naszej społeczności.

     Istniejące w Oświęcimiu Stowarzyszenie „Bratnich Serc” dla Ludzi Chorych (StBS), którego nadrzędnym celem jest budowanie oparcia społecznego dla osób niepełnosprawnych z tytułu zdrowia psychicznego, prowadzi wiele działań, które mają na celu rehabilitację tychże osób poprzez integrację ze środowiskiem lokalnym, aktywizację psychospołeczną, mobilizację do czynnego uczestnictwa w życiu społecznym. StBS jako organizacja pozarządowa nie jest finansowana z budżetu państwa, lecz samodzielnie musi ubiegać się o środki na realizację zadań statutowych. Od kilku lat przystępuje do konkursów grantowych między innymi ogłaszanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, czy też Urząd Miasta Oświęcim. W ubiegłym roku realizowano dwa programy ministerialne. Pierwszy to Punkt Poradnictwa i Wsparcia Środowiskowego dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i ich Rodzin. Zatrudnione w nim osoby świadczyły nieodpłatną pomoc w zakresie problemów socjalnych, prawnych i psychologicznych. Drugi z kolei to Klub Integracji III. W Klubie realizowano następujące działania: wspólne spotkania, imprezy, wyjazdy rekreacyjno-rehabilitacyjne, zajęcia tematyczne takie, jak psychoedukacja w zakresie zdrowego stylu życia i pomocy socjalnej, zajęcia artystyczne, plastyczne, ceramiczne, muzyczne i krawieckie oraz sportowe i dziennikarskie. Klub umożliwiał uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych Oświęcimia osób chorych, promował działalność artystyczną, uczył gotowania i gospodarowania zasobami finansowymi, ułatwiał dostęp do nauki języka angielskiego oraz dbał o pozytywny wizerunek osób, które wielokrotnie zagrożone są wykluczeniem społecznym.
Od kilku lat przy Stowarzyszeniu istnieje drużyna piłkarska „Tygrysy”, która jest współfinansowana ze środków Urzędu Miasta Oświęcim. „Tygrysy”, w skład których wchodzą głównie osoby chore uczestniczą w rozgrywkach amatorskiej ligii piłki nożnej. Dotychczas jest to jedna z najbardziej innowacyjnych metod rehabilitacyjnych, niespotykana nigdzie indziej w Polsce, toteż jej kontynuowanie jest niezwykle ważne.

     Stowarzyszenie „Bratnich Serc” zabiega o urozmaicanie prowadzonych działań rehabilitacyjnych. Taką możliwość ma wówczas, gdy ma szansę pozyskiwać środki na swoją działalność. Dużym wsparciem są również darczyńcy i sponsorzy, którzy wspomagają działalność organizacji i tym samym przyczyniają się do pomagania jednej z najsłabszych grup społecznych. Członkowie Stowarzyszenia składają serdeczne podziękowania za okazaną pomoc i starają się pamiętać o tych wszystkich, którzy wspierają inicjatywy podejmowane przez „Bratnie Serca”. Jednocześnie każdy, kto ma wolę pomóc chorym psychicznie może oddać 1% z podatku na działalność organizacji. Liczy się każdy gest dobrej woli.

 
« poprzedni artykuł