Wieczór Sylwestrowy
29.12.2006.
Z 30 na 31 grudnia 2006 r. Stowarzyszenie „Bratnich Serc” dla Ludzi Chorych w Oświęcimiu (StBS) zorganizowało, tradycyjnie już, Integracyjny Wieczór Sylwestrowy. Miał on szczególny charakter, ze względu na to, iż stanowił istotny punkt Programu „Klub Integracji Społecznej” realizowanego od września ubiegłego roku z dotacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Spotkanie to podsumowało dotychczasowe działania prowadzone w ramach Klubu. Pomysł z prowadzeniem zajęć o charakterze klubowym narodził się w 2004 r. Wówczas to uzyskano pierwszą dotację na działalność Klubu. Inicjatywa ta spotkała się z tak dużym zainteresowaniem, że do chwili obecnej przy wsparciu ze strony MPiPS, prowadzone są tego typu działania. Rok rocznie są one udoskonalane i coraz bardziej odpowiadają na potrzeby ludzi chorych. Nadrzędnym ich celem jest integracja osób niepełnosprawnych z tytułu zdrowia psychicznego z najbliższym otoczeniem oraz rozwijanie zainteresowań i umiejętności osób chorych, jak również pobudzanie ich do samorozwoju poprzez motywowanie do działań na rzecz pełnosprawnych członków naszej społeczności. Tegoroczny Klub Integracji Społecznej przewiduje zajęcia i działania z zakresu: psychologii, edukacji socjalnej i zatrudniania osób niepełnosprawnych, językoznawstwa, wideofilmowania i fotografowania, plastyki, malarstwa, tkactwa oraz innych przejawów twórczego działania, jak również z zakresu zwiększania aktywności psychofizycznej poprzez udział w hipoterapii i innych przejawach aktywnego stylu życia. Jednym z istotniejszych przedsięwzięć Klubu Integracji Społecznej jest prowadzenie sekcji piłkarskiej. Od strony finansowej wspiera ją również Urząd Miasta w Oświęcimiu, przyznając w ubiegłym roku dotację na jej funkcjonowanie. Ponad roczne istnienie drużyny piłkarskiej pokazało, że aktywność sportowa niesie wiele pozytywnych rezultatów nie tylko dla ciała, ale i dla ducha. „Tygrysy”, bo tak się nazwała drużyna, odnoszą sukcesy sportowe oraz polepsza się ich funkcjonowanie psychospołeczne. Wzrosła samoocena niepełnosprawnych piłkarzy, gdyż stali się pełnoprawnymi uczestnikami lokalnego życia społecznego. Każdy dyplom, puchar, czy też wyróżnienie są powodem do dumy. Istotnym efektem jest także integracja społeczna – członkami drużyny jest także młodzież z terenu miasta Oświęcimia. Podczas „Sylwestra 2006” obchodzonego w StBS „Tygrysy” zostały wyróżnione i rozstrzygnięto konkurs ogłoszony przez prezesa StBS, Sabinę Szypułę na najlepszego i najskuteczniejszego piłkarza minionego sezonu. Został nim Mariusz Gatys – wolontariusz, który czynnie zaangażował się w działalność sekcji piłkarskiej Stowarzyszenia. Cała drużyna wzięła udział w niemal całonocnej zabawie. Ponadto uczestnikami przedsylwestrowych szaleństw byli pozostali członkowie i sympatycy „Bratnich Serc”. Oprócz zabawy tanecznej przy zespole Randez-Vous, można było wziąć udział w licznych konkursach, przygotowanych przez Piotra Minajkina oraz posilić się specjałami przygotowanymi w ramach terapii kulinarnej. O godzinie 24:00 wzniesiono symboliczny toast, ale to nie przerwało zabawy. Uczestnicy jej twierdzą, że tak udanego Sylwestra dawno już nie było. Osoby zainteresowane działalnością Klubu Integracji Społecznej mogą zgłosić się do siedziby Stowarzyszenia „Bratnich Serc”, mieszczącej się w Środowiskowym Domu Samopomocy w Oświęcimiu przy ul. Słowackiego 1a, w godzinach od 7:00 do 17:00, tel. 033 842 45 35.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »