Sprawozdanie z "Lekcji tolerancji" i spotkania "W rytnie zdrowia" z dnia 9. i 10.10.2017
16.10.2017.
Stowarzyszenie „Bratnich Serc” dla Ludzi Chorych corocznie jest organizatorem obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, dnia poświęconego osobom zmagającym się z zaburzeniami psychicznymi, jak również tym, którzy zainteresowani są dbałością o zdrowie psychiczne.
W bieżącym roku współorganizatorami obchodów byli:
- Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Praca moim życiem IX”realizowanym przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego,
- Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Oświęcimiu
- Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu w ramach projektu ”W rytmie zdrowia II” realizowanego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych,
- Urząd Miasta Oświęcim w ramach przedsięwzięcia „W rytmie zdrowia” - Spotkanie edukacyjno - artystyczne z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego realizowanego w ramach współorganizacji przedsięwzięcia promującego Miasto Oświęcim.

Wzorem lat ubiegłych, zorganizowano dwudniowe przedsięwzięcie.
9 października odbył się dzień otwarty dla młodzieży pn.: „Lekcja tolerancji”, realizowanego w którym wzięło udział ok. 60 osób. Młodzi ludzie zapoznali się ze specyfiką działalności prowadzonej przez StBS, jak również uczestniczyli w zajęciach warsztatowych wraz z osobami niepełnosprawnymi (w warsztatach muzycznych, plastycznych i metaloplastycznych). Na zakończenie spotkania odbyła się prezentacja filmu „Iluzja”, którego bohaterami były osoby z zaburzeniami psychicznymi.
Celem spotkania była nie tylko integracja pełnosprawnych członków lokalnej społeczności z osobami z zaburzeniami psychicznymi, wzbudzanie tolerancji i wpływanie na zmianę wizerunku osób po kryzysach psychicznych, ale również profilaktyka w zakresie zdrowia psychicznego.
Drugi dzień, 10 październik miał charakter wydarzenia artystyczno-edukacyjnego pn.: „W rytmie zdrowia”. Wzięło w nim udział około 500 osób rekrutujących się ze społeczności osób niepełnosprawnych, ich opiekunów i rodzin, przedstawicieli lokalnej społeczności, w tym młodzieży oraz specjalistów zajmujących się zdrowiem psychicznym i reprezentantów lokalnych samorządów. W OCK odbyło się dwuczęściowe spotkanie – pierwsza część artystyczno-edukacyjna z prezentacją aktywności twórczej osób niepełnosprawnych i wolontariuszy StBS oraz filmu pt.: „Iluzja” oraz druga o charakterze wspólnego biesiadowania.
Zamiarem organizatorów było uwrażliwienie widzów na zdrowie psychiczne i wzbudzanie zachowań koniecznych do dbania o zdrowie w wymiarze emocjonalnym, jako wartości najwyższej.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »