Obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego
18.10.2013.

Obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego powinny skłaniać nas do refleksji nie tylko nad osobami, które leczą się z powodu zaburzeń psychicznych, ale również nad życiem nas samych. Statystyki wciąż biją na alarm, że zapadalność na zaburzenia sfery psychicznej wzrasta. W związku z powyższym Stowarzyszenie „Bratnich Serc” dla Ludzi Chorych w Oświęcimiu (StBS) we współpracy ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Oświęcimiu (ŚDS) zorganizowało dwa przedsięwzięcia poświęcone sprawie tych „którzy więcej czują i inaczej rozumieją i dlatego bardziej cierpią…” (Antoni Kępiński, psychiatra). Pierwsze z nich, o charakterze integracyjno-profilaktycznym, zostało skierowane do młodzieży szkół średnich - Liceum Ogólnokształcące im. S. Konarskiego oraz Powiatowy Zespól Szkół nr 3. W dniu 17.10 w siedzibie StBS odbyły się Dni Otwarte pn.: „Integracja”, których celem było wzmacnianie postawy tolerancji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi oraz profilaktyka w zakresie problemów osobowościowo-emocjonalnych. Młodzi ludzie mieli możliwość współuczestniczenia w terapii zajęciowej z zakresu muzyki, plastyki, metaloplastyki i grawerstwa. W trakcie trwania zajęć młodzież dzieliła się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi trudności w radzeniu sobie z problemami. Efektem ich pracy twórczej były dwa plakaty z napisem „Integracja”.

Z kolei 18.10 uczestnicy ŚDS, członkowie StBS oraz rodziny, przedstawiciele lokalnych instytucji, szpitala, szkół i przedsiębiorcy wzięli udział w konferencji pt.: „Siła Wewnętrzna”. Tematem przewodnim spotkania była prezentacja osiągnięć Stowarzyszenia w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych z tytułu zdrowia psychicznego. Osoby pracujące opowiadały o swoich zmaganiach z chorobą i pracą oraz udowadniały ogromną wartość pracy w procesie dochodzenia do zdrowia. Natomiast przedstawiciel pracodawców, Janusz Niesyto, prezes firmy Eco-Jagr, dzielił się swoimi spostrzeżeniami w zakresie zatrudnia osób po kryzysach psychicznych. Z zadowoleniem i satysfakcją prezentował osiągnięcia dotyczące świadczenia pracy przez osoby niepełnosprawne.

Z ramienia StBS o pracy osób z zaburzeniami psychicznymi wypowiadali się terapeuci. Mówiąc o kolejnych etapach rehabilitacji społeczno-zawodowej wskazywali na konieczność współpracy z instytucjami rynku pracy, w tym z Powiatowym Urzędem Pracy oraz z rodzinami i przedsiębiorcami. Udowadniali, że aktywizacja zawodowa jest procesem długotrwałym, wymagającym wsparcia, towarzyszenia i doskonalenia kompetencji psychicznych i społecznych. Tłumaczyli, że terapia nie kończy się w momencie podjęcia zatrudnienia przez osobę niepełnosprawną, lecz trwa nadal, koncentrując się głównie na wzmacnianiu postaw prozawodowych i na pomocy w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego oraz na wsparciu w momentach kryzysów psychicznych.

Podczas konferencji przybyli goście mieli możliwość wysłuchania wykładu lekarza psychiatry Agaty Kurek- Rusin na temat depresji. Następnie Marcin Domarzewski, muzykoterapeuta prezentował zasady prowadzenia terapii muzyką. Na zakończenie zaprosił do obejrzenia filmu „Siła Wewnętrzna”.

Należy nadmienić, że powyższe przedsięwzięcia są efektem prowadzonego przez StBS projektu pn.: „Praca moim życiem V”, realizowanym przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2013 r. 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »