Sprawozdanie z sekcji piłki nożnej w 2011 r.
17.02.2012.

Stowarzyszenie „Bratnich Serc” dla Ludzi Chorych w Oświęcimiu przy wsparciu finansowym z Urzędu Miasta Oświęcim kontynuowało w 2011 r. zadanie pt.: „Sekcja Piłki Nożnej dla osób niepełnosprawnych z problemami zdrowia psychicznego”. Nadrzędnym celem programu były działania z zakresu rehabilitacji i ochrony zdrowia psychicznego .

Zakładane w projekcie cele i rezultaty zostały osiągnięte. Przygotowano i zorganizowano zajęcia sportowe w zakresie doskonalących treningów oraz meczy szkoleniowych. Ponadto uczestniczono rozgrywkach Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej oraz w sześciu turniejach:

- Turniej Piłki Nożnej Halowej z okazji Oswobodzenia Miasta Oświęcim.

- XII Turniej Osób Niepełnosprawnych w ramach

  „Kocham Kraków z wzajemnością”.

- VI Integracyjny Turniej Piłki Nożnej „Na zielonej murawie” w Krakowie.

- Turniej piłkarski podczas festynu integracyjnego „Sportowa Sobota z StBS”

   3 mecze z drużynami: Truskawki, Proszówki, „Tygrysy”. 

- Puchar Ligi OSSA.

- Turniej Bojszowy 4 mecze z drużynami: Tychy, Gliwice, Wyry i Bojszowy,   „Tygrysy”.

Jednym z założeń projektu było wzmacnianie kompetencji osobistych. Uczestnicy projektu w dalszym ciągu kontynuowali kształtowanie poprawnych relacji w grupie w zakresie komunikacji interpersonalnej, pracy zespołowej, poczucia odpowiedzialności za grupę i rozwiązywania konfliktów. Rozgrywki sportowe wzmocniły również umiejętności dotyczące podejmowania decyzji i ponoszenia konsekwencji dokonanych wyborów. Kontynuacja realizacji niniejszego projektu pozwala na wzmacnianie osiągniętych rezultatów w zakresie kompetencji społecznych.

Niewątpliwie udział w drużynie sportowej jest dla osób chorych formą aktywnego spędzania wolnego czasu. Nie tylko poprawia się struktura funkcjonowania psychicznego i emocjonalnego, ale również wzmacnia się kondycja fizyczna. Zaangażowanie osób z zaburzeniami psychicznymi w zajęcia sportowe spełnia również rolę psychoedukacji w zakresie zdrowego stylu życia.

Nie bez znaczenia jest także doświadczanie przez niepełnosprawnych członków drużyny uczestnictwa w sytuacjach społecznych zarezerwowanych wcześniej dla zdrowych mieszkańców Oświęcimia. Z jednej strony pozwala to na wzrost samooceny osób po kryzysach psychicznych oraz identyfikację ze społecznością Oświęcimia. Z drugiej natomiast zmienia się postawa mieszkańców Oświęcimia wobec zaburzeń psychicznych.

Reasumując należy podkreślić, że dzięki prowadzeniu drużyny piłkarskiej „Tygrysy” udało się wzbudzić i w dalszym ciągu wzmacnia się u zawodników postawę aktywną. Wymierne efekty można zauważyć również w codziennym funkcjonowaniu piłkarzy. Stali się oni bardziej zaradni życiowo, samodzielni i łatwiej radzą sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi. W minionym roku żaden z piłkarzy nie wymagał zintensyfikowania leczenia psychiatrycznego.

W dalszym ciągu, dzięki sekcji piłki nożnej prowadzone były działania z zakresu promowania i kształtowania tolerancyjnych postaw wobec niepełnosprawności z tytułu zdrowia psychicznego. Już sam fakt integracyjnych działań sportowych jest doskonałym dowodem na to, że zaburzenia psychiczne nie stwarzają barier w budowaniu dobrych relacji społecznych. Poza tym niekonwencjonalnym efektem jest także kontynuowanie uczestnictwa w rozgrywkach Amatorskiej Ligii Piłki Nożnej.

Mecze rozegrane w 2011 r. w ramach Halowej Amatorskiej Ligii Piłki Nożnej:

z drużyną „El Mar” 04.01

z drużyną „Porowski” 11.01

z drużyną „Antidotum” 18.01

z drużyną „Układ” 25.01

z drużyną „KOS-12” 8.02

z drużyną „Poręba” 15.02

z drużyną „Sharks” 22.02

mecz sparingowy 03.04

mecz sparingowy 10.04

z drużyną „Zaborze” 09.05

z drużyną „Kojoty” 16.05

z drużyną „Układ” 23.05

z drużyną „Antidotum” 30.05

z drużyną „Porowski” 06.06

z drużyną „Sharks” 13.06

z drużyną „El-Mar” 27.06

z drużyną „Porowski” 22.08

z drużyną „Zaborze” 29.08

z drużyną „Kojoty” 09.09

z drużyną „Układ” 12.09

z drużyną „Antidotum” 19.09

z drużyną „Sharks” 26.09

z drużyną „El-Mar” – mecz w ramach Pucharu Ligii (turniej) 10.10

z drużyną „KOS-12” – mecz w ramach Pucharu Ligii (turniej) 17.10

z drużyną „KOS-12” 08.11

Turniej Niepodległości  12.11

z drużyną „Gibon” 15.11

z drużyną „Antidotum” 06.12

z drużyną „Osada” 13.12

z drużyną „Porowski” 20.12

z drużyną „Cargonowa” 27.12

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »