,,Praca moim życiem” - artykuł o projekcie
17.01.2011.

,,Praca moim życiem”

      Marzeniem wielu osób z problemami zdrowia psychicznego jest podjęcie zatrudnienia. Nie tylko dlatego, żeby wzbogacić swój budżet, ale przede wszystkim dlatego, by móc w sposób pełny uczestniczyć w życiu społecznym. 

Stowarzyszenie „Bratnich Serc” (StBS) od wielu lat realizuje programy dla osób z zaburzeniami psychicznymi dotyczące aktywizacji zawodowej. Natomiast od dwóch lat prowadzi autorski projekt „Praca moim życiem” współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

W dalszym ciągu osoby po kryzysach psychicznych mają problemy z zatrudnieniem. Aby to zmienić staramy się informować pracodawców, że osoby te mogą wywiązywać się z ról zawodowych.

W 2009 r. przygotowanie zawodowe w StBS odbyło 11 osób na stanowiskach: pracownika administracyjno-biurowego, pracownika gospodarczego, plastyka. Ponadto, na podstawie współpracy Stowarzyszenia z pracodawcami z terenu powiatu oświęcimskiego, 7 osób podjęło pracę na wolnym rynku. W minionym roku dzięki współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Oświęcimiu udało się zorganizować dla 5 osób zatrudnienie w Środowiskowym Domu Samopomocy w Oświęcimiu, 9 osób natomiast podjęło pracę lub też utrzymało ją na wolnym rynku.

W ramach projektu „Praca moim życiem II” wsparciem i pomocą objęto 80 osób, z czego 56 osób to niepełnosprawni zainteresowani podjęciem zatrudnienia lub wymagający wzmocnienia motywacji do zmiany stylu życia oraz 24 osoby z tzw. otoczenia, czyli rodziny, opiekunowie, bliscy i pracodawcy. Dla uczestników projektu przewidziano spotkania indywidualne i grupowe. Celem nadrzędnym prowadzonych działań było zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi.

Tego typu działania wymagają długofalowego i kompleksowego oddziaływania. Dzięki współpracy terapeutyczno-socjalnej, prawnej, przy wsparciu psychologa, doradcy zawodowego i rodzin możliwe jest osiągnięcie sukcesu rehabilitacyjnego w postaci przywrócenia ról zawodowych osób po kryzysach psychicznych.

Przedsięwzięcia te mają bardzo ważne znaczenie społeczne i ekonomiczne. Pracujące osoby niepełnosprawne przestają być tylko biorcami, stają się dawcami, zaczynają płacić podatki. Okresy remisji choroby są wydłużone, przez co zmniejsza się zaangażowanie środków publicznych na leczenie. To wszystko z kolei poprawia samopoczucie, wzmacnia samoocenę i powoduje poprawę wizerunku osób chorych w środowisku. Sami podkreślają wagę pracy, którą uznają za najlepszy lek.

 

Uaktualnienie z dnia 16.02.2012 r.:

Projekt ,,Praca moim życiem III” - 2011 rok - realizowany był przez Stowarzyszenie „Bratnich Serc” po raz trzeci. Bardzo duże zainteresowanie niniejszym projektem było powodem powtórzenia działań. Na podstawie współpracy z PUP osoby po kryzysach psychicznych, niepełnosprawne intelektualnie i z zaburzeniami osobowości miały możliwość spełnienia się w roli pracownika na podstawie umów stażowych 7 osób i interwencyjnych 5 osób (w tym 5 osób w Stowarzyszeniu). Ponadto 3 osoby zatrudnione były na wolnym rynku pracy.

Prace w projekcie prowadzono w sposób kompleksowy współpracując z rodzinami, instytucjami oraz pracodawcami celem poprawy, jakości życia osób niepełnosprawnych.  

W projekcie kontynuowanym w 2011 roku osiągnięto następujące wskaźniki:

- 91 osób skorzystało z proponowanych usług, wśród nich osoby z zaburzeniami psychicznymi 56 osób i 35 osób pozostających w bliskim kontakcie z osobami z problemem psychicznym, w tym rodziny oraz pracodawcy zainteresowani zatrudnianiem osób niepełnosprawnych i instytucje wskazane w projekcie.

- zrealizowano 32 godziny dydaktyczne warsztatów motywacyjno-aktywizujących „Tobie też się uda”.

- zrealizowano 5 spotkań z udziałem prawnika dla 52 osób.

- zrealizowano spotkanie edukacyjno-artystycznego pn.: „Dary losu” dla ponad 200 osób.

- 15 osób zdobyło zatrudnienie w trakcie trwania projektu, a 12 utrzymało zatrudnienie z poprzedniego roku. 

W kolejnych latach Stowarzyszenie zamierza prowadzić podobne działania względem osób z zaburzeniami psychicznymi, ponieważ jest to jedna z najlepszych form rehabilitacji.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »